Zending

Marcus 16:15 en Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Hieronder vind u een update van de meeste recente zendingsactiviteiten: