Bijbelstudies

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren, wat moeten we doen? Er zijn heel wat mensen, waaronder christenen, die na hun heengaan gecremeerd willen worden.

 

lees verder

Opdragen van kinderen

Opdragen van kinderen

Een kind krijgen is een bijzondere gebeurtenis voor ouders. Bij gelovige ouders geeft dit vaak het verlangen om God voor dit geschenk te danken, het kind aan Hem op te dragen en Gods zegen voor het kind te zoeken.

 

lees verder

Waarom dopen?

Waarom dopen?

Voordat de Here Jezus Christus opvoer naar de hemel, gaf Hij zijn discipelen de laatste bevelen. Hij zei o.a. het volgende: Mattheus 28:19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en DOOPT HEN IN DE NAAM DES VADERS EN DES ZOONS EN DES HEILIGE GEESTES; en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 

 

lees verder

Angst

Angst

Angst is het tegenovergestelde van geloof. Angst vervult in principe een nuttige functie. Het is een signaal dat er (echt of denkbeeldig) gevaar dreigt.

 

lees verder